Υπ. Υγείας: Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την ΑΘΗΝΑ περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο