Υπ. Υγείας: Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξείδικευσης στην Εντατική Θεραπεία με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, περιόδου Οκτωβρίου 2020