Υπ. Υγείας: Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία περιόδου Οκτώβριου 2019

δείτε την απόφαση: Υπ Υγείας Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία περιόδου Οκτώβριου 2019