Υπ. Υγείας: “Οργάνωση, λειτουργία και ενιαίος καθορισμός διαδικασιών για την ανάπτυξη των Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού στο πλαίσιο του Πιλοτικού Δικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού “

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΩΞΒΩ465ΦΥΟ-ΦΩ5