Υπ. Υγείας: «Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων – ΗΠΙΟΝΗ», με θέμα για το 2018 «Πρόληψη των καρκίνου του πεπτικού συστήματος».

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

6Ψ2Ν465ΦΥΟ-46Α