Υπ. Υγείας: Οδηγός προετοιμασίας του Υπουργείου Υγείας και βασικές κατευθύνσεις περί του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Υπ. Υγείας-Οδηγός προετοιμασίας και βασικές κατευθύνσεις περί GDPR