Υπ. Υγείας: Νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού. Διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με την διανομή και διάθεση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) σε αρμόδιους φορείς και οικογένειες.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την εγκύκλιο:

Νέο Βιβλιάριο Υγείας του ΠαιδιούΑΔΑ Ψ4Η3465ΦΥΟ-ΔΔΟ