Υπ. Υγείας: Λειτουργία χώρων διενέργειας αιμοληψιών ή και προσωρινής φύλαξης δειγμάτων αίματος (αιμοληπτηρίων)

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ AΠ ΠΙΣ 1405 αιμοληπτήρια