Υπ. Υγείας: Λήψη μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας στις κολυμβητικές δεξαμενές.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο: