Υπ. Υγείας: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

ΑΔΑ Ψ1Η2465ΦΥΟ-Ρ35 – Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα