Υπ. Υγείας: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές

Δείτε την εγκύκλιο του Υπ. Υγείας: