Υπ. Υγείας: Επικαιροποίηση της από 23-04-2020 εγκυκλίου – Διευκρινίσεις για τη χρήση κλιματισμού κατά τη θερινή περίοδο (3-8-2020)

Δείτε την από 3/8/2020 επικαιροποιημένη εγκύκλιο:

 

Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων

Δείτε την από 23/4/2020 εγκύκλιο: