Υπ. Υγείας: “Κατευθυντήριες Οδηγίες Γενικής Ιατρικής”

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό έγγραφο: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ