Υπ. Υγείας: Κατάργηση πιστοποιητικού αμοιβαιότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Κατάργηση πιστοποιητικού αμοιβαιότητας