Υπ. Υγείας: “Καθορισμός ενιαίων διαδικασιών έκδοσης εγκυκλίων για Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες/Εβδομάδες για θέματα υγείας”.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

7ΦΗ9465ΦΥΟ-ΟΟ2