Υπ. Υγείας:  (θέσεις ΕΣΥ).

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΔΑ ΩΥΟΗ465ΦΥΟ-ΣΨΧ – Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4368_2016 για θέσεις ΕΣΥ