Υπ. Υγείας: “Ηλεκτρονική υποβολή-στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για δήλωση περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων”

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ 1621