Υπ. Υγείας: Εφαρμογή των άρθρων 96 και 97 του Ν. 4600_2019 (ΦΕΚ Α 43_9.3.2019) – Ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή της Οδηγίας 2014_40_ΕΕ -ΑΔΑ: 6ΤΓΜ465ΦΥΟ-ΚΟΔ – – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ

Δείτε το έγγραφο: Εφαρμογή Νομοθεσίας- Ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή της Οδηγίας 2014_40_ΕΕ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ