Υπ. Υγείας: Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

Υπ. Υγείας Εγκύκλιος «Eφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας» ΑΔΑ 78Π2465ΦΥΟ-ΝΓΧ – 26-7-2019