Υπ. Υγείας: Ερωτηματολόγιο περιγεννητικών στοιχείων – Όριο βιωσιμότητας του νεογνού στις 22 εβδομάδες κύησης

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ερωτηματολόγιο:

6Ξ89465ΦΥΟ-ΔΑΡ-Υπ. Υγείας-Ερωτηματολόγιο