Υπ. Υγείας-Ερμηνευτική Εγκύκλιος:

Δείτε εδώ την ερμηνευτική εγκλύκλιο