Υπ. Υγείας: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID ΣΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

Δείτε το έγγραφο όπως μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ: