Υπ. Υγείας: Επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικες κατά την περίοδο της πανδημίας SARS-CoV-2

ΑΔΑ: 64ΖΥ465ΦΥΟ-7Ρ2 – Επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικες κατά την περίοδο της πανδημίας SARS-CoV-2.

 

Σχετικό άρθρο της 31/3/2020:  Υπ. Υγείας -Συστάσεις εμβολιασμού ρουτίνας παιδιών κατά την περίοδο πανδημίας από SARS-CoV-2