Υπ. Υγείας: Ενημέρωση σχετικά με την κατάθεση αιτημάτων οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων/δράσεων για θέματα υγείας σε μαθητικό πληθυσμό Σχολικών Μονάδων

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ενημέρωση για κατάθεση αιτημάτων οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων για θέματα υγείας σε μαθητικό πληθυσμό