Υπ. Υγείας: Ενημέρωση σχετικά με την εξαίρεση κατάθεσης αιτημάτων οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων αμιγώς προληπτικών εξετάσεων μαθητών

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό έγγραφο:

Εξαίρεση κατάθεσης αιτημάτων οργάνωσης & υλοποίησης δράσεων αμιγώς προληπτικών εξετάσεων μαθητών