Υπ. Υγείας: Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.-Ι.Ε.Π. κατάθεσης αιτημάτων οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων-δράσεων για θέματα Αγωγής Υγείας  σε μαθητικό πληθυσμό Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 974