Υπ. Υγείας: Ενημέρωση ιδιωτών ιατρών για δυνατότητα συνεργασίας με Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας