Υπ. Υγείας: Ενημέρωση αναφορικά με τροποποίηση της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/τΒ/8.5.12) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων”

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Υπ. Υγείας-Μέτρα και όροι για διαχείριση αποβλήτων Υγ. Μονάδων