Υπ. Υγείας: Διευκρινιστική εγκύκλιος για την αναφορά θεμάτων ασφάλειας προς την Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΕΔ), στα πλαίσια διεξαγωγής κλινικών δοκιμών

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Εγκύκλιος για την αναφορά θεμάτων ασφάλειας ΕΕΔ