Υπ. Υγείας: Διευκρινίσεις σχετικά με μηδενική συμμετοχή δικαιούχων προγράμματος «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»

Υπ. Υγείας: Διευκρινίσεις σχετικά με μηδενική συμμετοχή δικαιούχων προγράμματος «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ»