Υπ. Υγείας: Διευκρινίσεις για διαδικασία απονομής τίτλου στην εξειδίκευση Επείγουσας Ιατρικής σύμφωνα με μεταβατικές διατάξεις

Δείτε την εγκύκλιο: