Υπ. Υγείας: Διευκρινήσεις για τον κατάλογο οικογενειακών ιατρών και τη διαδικασία εγγραφής σε οικογενειακό γιατρό και σε ΤΟΜΥ

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τις σχετικές εγκυκλίους:

ΑΔΑ 6ΔΕΝ465ΦΥΟ-Λ69 – Οικογενειακοί ιατροί Εγκύκλιος 2

ΩΘΧΠ465ΦΥΟ-Σ5Ζ Οικογενειακοί ιατροί Εγκύκλιος 1