Υπ. Υγείας: Διευκρινήσεις για νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων για λήψη ιατρικής ειδικότητας και τρόπο καταβολής επιδόματος στους ειδικευόμενους ιατρούς

Παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με το νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και τον τρόπο καταβολής επιδόματος στους ειδικευόμενους ιατρούς για τη συμμετοχή τους σε αυτές.

Δείτε την εγκύκλιο: