Υπ. Υγείας: Διευκρινήσεις για άδειες ειδικού σκοπού (αφορά και ιατρούς)

Δείτε την εγκύκλιο: