Υπ. Υγείας: Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την απόφαση:

Ψ41Ψ465ΦΥΟ-ΑΒ9 – Υπ Υγείας «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων»