Υπ. Υγείας: Γνωστοποίηση δημοσίευσης νόμου σε ΦΕΚ με θέμα: “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοιν. στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις”

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το σχετικό έγγραφο:

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής κλπ.