Υπ. Υγείας: Γνωστοποίηση απόφασης ΣΤΕ περί χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας διαγνωστικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών και σε ιατρούς με ειδικότητα αιματολογίας

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο:

Γνωστοποίηση απόφασης ΣΤΕ