Υπ Υγείας: Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των λιμένων – πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2 10-5-2021

Δείτε την εγκύκλιο όπως κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ: