Υπ. Υγείας: «Αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης των ιατρών στο Νεφρολογικό τμήμα του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» στην ειδικότητα της Νεφρολογίας»