Υπ. Υγείας: Αναγνώριση του Υπερηχογραφικού Εργαστηρίου του Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αναγνώριση του Υπερηχογραφικού Εργαστηρλιου του Καρδιολογικού Τμήματος του ΓΝΑ -Η Ελπίς