Υπ. Υγείας: Αναγνώριση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. “Γ.Γεννηματάς” και του Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης της Οργανικής Μονάδας της έδρας Ηράκλειο Π.Α.Γ.Ν.Η. του Π.Α.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” ως εκπαιδευτικά κέντρα πλήρους εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία

Δείτε το σχετικό έγγραφο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αναγνώριση εκπαιδευτικών κέντρων πλήρους εξειδίκευσης στην Επεμβατική Ακτινολογία