Υπ. Υγείας: Αναγνώριση της Β΄ Παθολογικής Κλινικής & του Ογκολογικού Τμήματος του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Αναγνώριση της Β΄ Παθολογικής Κλινικής του 424 ΓΣΝ Εκπαίδευσης

Αναγνώριση του Ογκολογικού Τμήματος του 424 ΓΣΝ Εκπαίδευσης