Υπ. Υγείας: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου πληροφοριών σχετικά με τα Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων & Πολύπλοκων Νοσημάτων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ