Υπ. Υγείας: Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΑΔΑ ΨΡΣΝ465ΦΥΟ-Μ3Κ – Ένταξη φαρμάκων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων 24-6-2019