Υπ. Υγείας: Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ για αναζήτηση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

Υπ. Υγείας: Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ για αναζήτηση Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού Π.Α.Α.Υ.Π.Α.