Υπ. Υγείας: “Έλεγχος ευαισθησίας στην κολιστίνη (πολυξυξίνη Ε) σύμφωνα με τις συστάσεις της Κοινής Ομάδας Εργασίας CLSI/EUCAST για τα Όρια Ευαισθησίας στις Πολυμυξίνες”

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Υπ. Υγείας-Έλεγχος ευαισθησίας στην κολιστίνη