Υπουργείο Υγείας: Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για «Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της επεμβατικής καρδιολογίας»