Υπουργείο Υγείας: Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

Υπ Υγείας Εγκύκλιος «Πρόληψη της νόσου των λεγεωναρίων» ΨΡΗΦ465ΦΥΟ-ΤΥ9