Υπουργείο Υγείας: Παρέχονται πληροφορίες για την εξέλιξη στον επόμενο βαθμό των ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Δείτε την εγκύκλιο: