Υπουργείο Υγείας: Παράταση της θητείας των μελών εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων στην Επικράτεια πλην των εξεταστικών Επιτροπών Αθηνών και Κεντρικής Μακεδονίας με Έδρα, την Θεσσαλονίκη

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Υπουργείο Υγείας ΥΑ για παράταση θητείας μελών εξεταστικών επιτροπών ειδικοτήτων 24-1-2019